В момента сме в процес на upgrade към по-нова версия на Moodle.

Ако ви трябва спешно информация моля отворете старият сайт.

  Skip available courses

  Available courses

  Курсът е предназначен за всички студенти от всички специалности по бакалаварска или магистърска програма.

  Целта на курса е да се запознаят участниците с основните принципи на Linux базираните операционни системи. Ще бъдат представени добри практики при инсталация, конфигурация и поддръжка на основни типове услуги под различни дистрибуции на Linux базирани операционни системи.

  Курсът е изключително полезен и насочен към тези хора, които искат да разберат, научат или усъвършенстват своите познания по системна и мрежова администрация, както и да научат полезни съвети, знания и техники директно от практическия опит на професионалисти с многогодишен опит в областта.

  Курсът е предназначен за всички студенти от всички специалности по бакалаварска или магистърска програма.

  Този курс има за цел да запознае студентите с основните видове услуги работещи върху една модерна Linux дистрибуция. Ще се разглеждат в дълбочина конфигурациите на всяка една услуга, техните проблеми и hack-ове за заобикаляне на различни проблеми. Ще се обсъждат стандарни и performance ориентирани настройки. А за някой услуги ще бъде показано как се build-ват и поддържат custom версии на софтуерите.

  За повече информация се запознайте с конспекта на курса.

  Курсът е предназначен за всички студенти от всички специалности по бакалавърска или магистърска програма. Целта на курса е да се запознаят участниците с основните принципи на Linux базираните операционни системи. Ще бъдат представени добри практики при инсталация, конфигурация и поддръжка на основни типове услуги под различни дистрибуции на Linux базирани операционни системи. Курсът е изключително полезен и насочен към тези хора, които искат да разберат, научат или усъвършенстват своите познания по системна и мрежова администрация, както и да научат полезни съвети, знания и техники директно от практическия опит на професионалисти с многогодишен опит в областта.

  MySQL Replication

  PgSQL Replication

  Corosync with Pacemaker

  Configuration management

  Recovery

  Load balancing

  Deep packet inspection

  Kernel tunning and debugging

  Курсът "Мрежова сигурност" е предназначен за студенти във ФМИ на СУ, които се интересуват от основните концепции за сигурност в Интернет и локални компютърни мрежи. Курсът има за цел да запознае аудиторията със сигурността при различни платформи, като Win32, UNIX и др. Разглеждат се инструменти за откриване на пробиви и потенциални уязвимости, локални и отдалечени атаки. Обръща се внимание на сигурността на основни услуги в Интернет, като SMTP (email), HTTP (WWW) , FTP и др., както и мерките за предотвратяване на потенциални пробиви в тях. Разглежда се теорията на някои основни уязвимости, експлойти, криптография и физически атаки. Целта на курса е да се въведат студентите в основите на мрежовата сигурност и на базата на достъпа и активна комуникация с лекторите да обменят реален опит и know-how в областта на мрежовата и информационната сигурност.
  An introductionary course to networking

  Skip Calendar